fredag 19 april 2013

Utgå från att det är offentligt

Att använda pedagogisk dokumentation är egentligen inget att diskutera. Det ska göras på ett eller annat vis. Inte heller vilket medium som används är väsentligt. I torsdagens förskolechatt hamnade diskussionen flera gånger i skillnaden den på olika medium. Om det t ex är etiskt försvarbart att dokumentera i en Facebookgrupp eller inte. Syftet med chatten var att diskutera aspekter/dilemman utifrån etik.

Jag menar att som pedagog måste jag utgå från att det som jag dokumenterar kommer i någon mån vara tillgängligt för mer än bara mig själv, barnet och dess familj. Det spelar ingen roll om dokumentationen är digitala foton eller utskrifter, handskrivna A4 eller inlägg i en sluten Facebookgrupp. Arbetar du i en kommunal verksamhet är i alla dokument i grunden offentlig handling och kan bli tillgängliga för vem som helst som vill se.


Offentlighetsprincipen som ger allmänheten rätt att ta del av handlingar hos offentliga organ får enbart begränsas genom hemligstämpling och i vilka syften rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas räknas upp i 2 kap 2 § tryckfrihetsförordningen. En konsekvens av detta är att myndigheten är skyldig att på begäran från enskild lämna ut uppgifter som inte omfattas av sekretess. Skyldigheten gäller oavsett om begäran framställs skriftligt eller muntligt.

På min förskola (alla kommunala förskolor i Uppsala) ska alla foton som blir tagna, alla texter, filmer, etc sparas och finnas tillgängliga för framtiden. Allt som är digitalt lagras på kommunens server. Detta inkluderar t ex portfolio och alla bilder som tas på ett barns förskoletid. Vi har ännu inte resonerat så mycket kring de etiska aspekterna på att det vi dokumenterar kommer för alltid finnas där, vare sig barn eller föräldrar vill det nu eller i framtiden.

De bilder min avdelning lägger upp i vårt twitterflöde är alltid genomtänkta i stunden och dessutom väl reglerade i riktlinjer och PM. Nu är inte det dokumentation - utan kommunikation mellan förskola/föräldrar/omvärld. Men vi har fått tänka mycket innan vi kunde genomföra det.

Låt oss därför på torsdag när vi åter försöker närma oss ämnet etiska aspekter/dilemman i pedagogisk dokumentation" lämna vilket medium vi använder och utgå från att det vi dokumenterar är offentligt. 

Arbetar du på privat förskola gäller andra regler.

Läs mer:
23 kap. Sekretess till skydd för enskild i utbildningsverksamhet, m.m. Utbildningsverksamhet m.m.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer som inte handlar om inlägget raderas. Du är själv ansvarig för vad du skriver.