söndag 29 september 2013

Arbetsmiljö i förskolan som skyddsombud

Skyddsombud/Arbetsmiljöchef

På måndag tar jag över stafettkontot Skyddsombud där jag kommer twittra om mina vardagsfunderingar som skyddsombud på en förskola. Det kommer ske i dialog med @ArbetsmiljoChef som denna vecka gästas av Carina Brandt Nilsson. Jag tror det kommer bli en givande vecka för oss båda och för alla som följer oss.

Bilder: Nils Östergren (CC BY-NC SA 3.0)

Utmaning

För oss som arbetar i förskolan är det självklart och en del vårt arbete att alltid se saker och ting utifrån barnens perspektiv. Men som skyddsombud måste jag kliva ur det och fokusera på den vuxne. Det kan låta konstigt kanske, men för barnskötaren eller förskolläraren är det svårt att tänka på sin egna arbetsmiljö - barnen går alltid först. Därför behövs skyddsombudet och att den har ett fungerande samarbete med förskolechefen och övrig ledning.

Det som påverkar förskolan just nu är den ökande arbetsbelastning som är en följd av den reviderade läroplanen lpfö 98/10 och att barnen i grupperna ökar (förtätning). Stress, dåliga arbetsställningar och förslitningsskador är kanske det vanligaste konkreta att ta tag i.