torsdag 25 september 2014

Cykelbanan med stängsel

Tanklöst eller bara riktigt tanklöst?

Olyckan nära i morse, helt i onödan.

Cykelvägen mellan Boktryckarparken och Tycho Hedéns väg håller just nu Uppsala kommun på att bredda efter den nya standard för delad G/C-bana. Det är bra även om jag har en del att önska gällande just att pendlingscyklister delar väg med gående.
Får tredje gången möts jag helt plötsligt att vägen är avspärrad. För tredje gången med en skylt som säger "välj en annan väg" utan någon upplysning om var. För tredje gången är plötsligt bara byggstaketet där. Inga varningstecken har satts ut. Denna gång är det dessutom direkt efter en skymd kurva. Hade det varit dimmigt här, som här om morgonen hade risken varit stor att jag eller någon annan kört rakt in i avspärrningen.

Nähä och när skulle det ske?

Tar ett kort och skickar en tweet till kommunen då den kanalen ofta leder till svar direkt. Men vad är det för svar jag får? Vi hann inte sätta upp skyltar! Sällan har det varit så uppenbart att Uppsala inte är en cykelstad. Sen när stänger man av en väg och hinner inte sätta upp varningsskyltar?
Hade det varit vägarbete på Fålhagsleden som löper parallellt med G/C-banan är jag helt säker på att Avspärrningen av gatan följts upp med tydliga varningsmärken samt brandgula skyltar som visat på alternativ färdväg. Varför ska behandlas vi cyklister annorlunda?