måndag 24 oktober 2011

Byråkrati möter sociala medier

Jag använder sociala medier i mitt arbete. En svensk kommun. Jag har inget mot att arkivera det som sker i våra kanaler, tycker snarare det är bra att det är arkiverat, sökbart och offentligt. Men varför ska det göras så svårt. Nedan är ett utdrag ur "Stadsarkivets anvisningar för hantering av sociala medier".
6.2
 
Bevara delar av webbsidor eller sociala medier

 
När du behöver ta ut information från en webbsida eller ett socialt medium för att t.ex registrera informationen som en handling i ett ärende i DokÄ behöver du både en fil att ladda upp till DokÄ och en pappershandling till pappersakten. Då kan du göra på flera olika sätt:
 
  • Göra en skärmdump, skriva ut den och sedan skanna den
  • Spara sidan som pdf och skriva ut den och skanna den 
  • Kopiera texten på skärmen, klippa in den i t.ex en word-fil som sedan skrivs ut och skannas

Hur löser man detta gällande en "sida" på Facebook eller förskolans Twitterkanal?