onsdag 12 december 2012

Skolan mitt i sociala medier

För ett par veckor sedan blev jag ombedd av Lärarstudenten att skriva en text utifrån frågan "Är det okej att skolpersonal Twittrar eller Facebookar om skolan?". Jag skrev utifrån mina tankar om att förskola/skola alltid ska vara öppen och finnas som en del i vårt samhälle. Man skulle säkert kunna skriva om det från en annan vinkel, vilket jag delvis min "motståndare" Aron Almrén gör. Min text finner du nedan, all text finner du här i Lärarstudenten.

----
 Ja det är okej att skolpersonal använder sociala medier om elevernas vardag/skolverksamheten. Det är inte bara okej, det är önskvärt och nyttigt för alla. Jag vill komma bort från den slutna lärovärlden och öppna upp för hela samhället att ta del av den fantastiska skolan. Sociala medier möjliggör det. Använt av kloka pedagoger/lärare är det ett fantastiskt verktyg som i bästa fall kan lära mig/mina barn (elever) eller min förskola något nytt. Idag är sociala medier som en självklarhet i de flesta människors liv. Inte bara nördar som jag. Det finns en mängd olika tjänster som kan användas: Facebook, Twitter, Google+ eller Flickr, Tumblr och Blogger. Alla har de gemensamt att de ger möjlighet till kommunikation.

I mitt fall använder min förskoleavdelning Twitter för att nå våra barns föräldrar med korta inblickar i deras barns vardag. Vi skriver något om vad en grupp barn har gjort och ibland bifogar vi ett foto. Detta gör det möjligt för familjerna att i större utsträckning ta del av barnens vardag, allt utifrån läroplanens riktlinjer. Något vi får ”på köpet” är alla kontakter med människor och institutioner, runt om i världen, som följer oss. När vi hade fåglar som tema, ställde barnen många frågor – en del besvarades av muséer som läste våra tweets. Ett tiotal ritningar på fågelholkar mejlades till oss från våra följare när barnen ville bygga fågelholkar.

Andra förskolor använder Facebook för att ha kontakt med barnens föräldrar. Detta är numer en naturlig plats att ”vara på” och därför tycker jag skolan ska befinna sig där också. En gång låg skolan mitt i byn. Nu kan skolan finnas i varje mobil, surfplatta eller dator. Skolan har en viktig plats i samhället och samhället har en viktig plats i skolan. Skolan skall inte isolera sig utan finns bland alla människor.