onsdag 23 januari 2013

Fuskas det med inskolning?

Vikten att ha på fötterna


Förskolechatten samlar förskolans pedagoger av olika slag via Twitter varje vecka för samtal aktuella ämnen i förskolan. I april 2012 tog vi upp ämnet "inskolning" och en av frågorna som ställdes var varför vi använder "tredagarsmetoden" egentligen. Vanligtvis håller förskollärarna fanan högt genom att citera läroplanen "forskning och beprövad erfarenhet" när det gäller vad som ska göras i förskolan.
Här hade vi en metod som många förskolor använde men som få om ens någon hade reflekterat över. Forskning kring metoden fanns inte. Lite pinsamt. Varför hade det blivit så, eller gäller läroplanen bara vissa områden?

Nu finns det äntligen forskning på ämnet och då är den delvis kritisk. Det ska bli väldigt intressant att läsa Malin Broberg, Birthe Hagström och Anders Broberg bok Anknytning i förskolan: Vikten av trygghet för lek och lärande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer som inte handlar om inlägget raderas. Du är själv ansvarig för vad du skriver.